Sensory Profile-NL

29-08-2017

Afgelopen juni volgde Els de cursus “Sensory Profile-NL’’ bij Anders Kijken naar Kinderen.

De Sensory Profile is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders.

Hiermee wordt in kaart gebracht hoe kinderen zintuiglijke informatie verwerken in alledaagse situaties.


De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om belangrijke informatie van onbelangrijke te onderscheiden zodat we adequaat op onze omgeving kunnen reageren.
Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als dat eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie anders waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld waardoor het voor het kind lastiger wordt om goed op zijn omgeving te reageren. Dit kan zowel thuis als op school problemen geven op gebied van bijvoorbeeld concentratie, leervaardigheden en gedrag.

 

Wanneer u vermoedt dat uw kind problemen heeft met de zintuiglijke prikkelverwerking, kunt u de SP-NL vragenlijst invullen. Daarna berekenen we de scores zodat we een goed beeld hebben van het zintuiglijk profiel van uw kind. In een gesprek met u brengen we de problemen in kaart, bespreken we de uitkomsten van de vragenlijst en worden de doelen geformuleerd. Vaak wordt ook de school bij dit proces betrokken, door het invullen van een vragenlijst en indien gewenst kan ook een observatie op school plaatsvinden.

In het observatieverslag worden adviezen gegeven ten aanzien van hulpmiddelen en activiteiten. Soms kan het zinvol zijn om in een aantal behandelingen bepaalde activiteiten te oefenen en te ontdekken welke hulpmiddelen een kind kunnen helpen.

 

Voor meer informatie over zintuiglijke informatieverwerking kunt u terecht op onze website.