Cursus functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

01-02-2018

Richard volgt de cursus functiestoornissen van de bekkenbodem in de
geriatrie. 

De cursus richt zich op behandeling en advisering van oudere cliënten met
problemen op het gebied van onder andere continentie.