Anders kijken naar kinderen

02-02-2018

Regelmatig krijgen we vragen over kinderen met zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen. Vaak worden deze kinderen doorverwezen door school omdat het kind bijvoorbeeld moeite heeft met concentreren, snel afgeleid en onrustig of beweeglijk is.

 

Voor deze kinderen kan sensorische integratie therapie uitkomst bieden. Daarvoor gebruiken wij naast onderzoek en observatie ook verschillende vragenlijsten.

 

Voor ouders is er de Sensory Profile-NL, voor school wordt de SchoolCompanion gebruikt.

 

Op 30-01-2018 volgde Els een scholing bij “Anders Kijken naar Kinderen” om deze laatste vragenlijst op een goede manier in te kunnen zetten.

 

Het is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument voor het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkelverwerkingsmogelijkheden van een leerling en het effect hiervan op het functioneren in de klas. De SchoolCompanion vragenlijst wordt naast de Sensory Profile-NL vragenlijst gelegd, zodat het zintuiglijk profiel van het kind duidelijk wordt en we gerichte adviezen kunnen geven.

 

Het is een mooie en zinvolle uitbreiding op de behandeling die wij aanbieden aan kinderen met prikkelverwerkingsproblemen!