Vallen en valpreventie

10-05-2019

In toenemende mate worden cliënten naar ons verwezen voor valpreventie. Niet verwonderlijk, gezien de dubbele vergrijzing in deze tijd. Jaarlijks vallen vele mensen, veelal door uitglijden of struikelen, met soms nare gevolgen zoals botbreuken.

 

De oorzaak van een toegenomen valgevaar is multifactorieel en vaak een uiting van een proces wat al langere tijd gaande is. Achteruitgang in mobiliteit, een passieve levensstijl, geestelijke achteruitgang, het zijn slechts enkele voorbeelden.
Vallen is niet te voorkomen, maar de kans op vallen kunnen we wel beïnvloeden! Richard behandelt vanuit zijn achtergrond als geriatriefysiotherapeut dagelijks cliënten met toegenomen valgevaar. Gezien de toenemende vraag heeft hij dit jaar de cursus Valpreventie en Valtraining gevolgd (NPI). Middels het fysiotherapeutisch onderzoek wordt een analyse gemaakt van mogelijke oorzakelijke factoren, waarna de behandeling veelal bestaat uit het trainen van spierkracht, stabalans, en loopfunctie. Ook het adviseren rondom adequaat gebruik van een geschikt loophulpmiddel en veilig handelen in de eigen woonomgeving horen in deze behandeling thuis. Waar nodig vindt afstemming plaats met andere disciplines (huisarts, thuiszorg, ergotherapeut), of met familie.

 

Vallen is veelal een uiting van een multifactorieel proces, dat al langere tijd gaande is, en waar we samen positief invloed op uit kunnen oefenen, om de kans op vallen te verkleinen!

 

Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust.