Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met EMB

10-02-2020

Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB): signalering en begeleiding.

 

In onze praktijk bieden wij ook fysiotherapeutische behandeling aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Mensen met EMB hebben om allerlei redenen vaker te maken met pijn. Omdat pijn de kwaliteit van hun leven vermindert, is het voor hun verwanten en professionals van belang zich te verdiepen in methodes waarmee ze pijnklachten kunnen signaleren en meten, en vervolgens ook kennis hebben over de wijze waarop de pijn verlicht kan worden.

Daarom volgde collega Els Heerschap op 24 januari jl. de scholing “Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB): signalering en begeleiding.”

Tijdens de scholing werd ingegaan op de pijnbeleving van mensen met EMB, de manieren waarop pijn gemeten kan worden, de relatie tussen pijn en welzijn en de verschillende mogelijkheden voor begeleiding bij pijn (afhankelijk van de oorzaak).

Een multidisciplinaire benadering hierbij is noodzakelijk, de fysiotherapeut kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Heeft u hierover vragen? Neem contact op met onze praktijk!