Informatie m.b.t uw behandeling i.v.m. het coronavirus

24-03-2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen vanaf 23-03-2020 vanuit het RIVM zijn wij genoodzaakt de meeste fysiotherapeutische behandelingen te staken. Alleen bij uiterste noodzakelijkheid (dat wil zeggen bij kans op onomkeerbare schade) is behandeling in overleg en onder restricties mogelijk.


U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk om te laten beoordelen of behandeling van uw klacht op korte termijn noodzakelijk is. U kunt ook de voicemail inspreken of het contactformulier op de website invullen www.fysioboelekade.nl, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

De fysiotherapeut beoordeelt telefonisch uw hulpvraag, er wordt gescreend op:

  • Nut van de behandeling
  • Noodzaak van de behandeling
  • Risico restschade voor functioneren bij niet behandelen

 

N.a.v. deze screening beoordeelt de fysiotherapeut of u in de praktijk behandeld kunt worden.

Waar mogelijk bieden wij telefonisch advies en kunnen wij u oefeningen via de mail toesturen.

 

Om de veiligheid van onze patiënten en de fysiotherapeuten zo veel mogelijk te waarborgen dient u uw behandeling vooraf af te zeggen wanneer u verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, hoesten of koorts ervaart of kortgeleden in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

 

Daarnaast adviseren wij kwetsbare patiënten (patiënten met een sterk verminderde weerstand) om goed af te wegen of het verstandig is om naar onze praktijk te komen voor een behandeling fysiotherapie.

 

Alle groepstrainingen zijn naar aanleiding van een eerder advies van het RIVM al geannuleerd.

 

Team Fysio Boelekade