Beweeggroepen voor kinderen

Bewegen is niet voor elk kind even vanzelfsprekend. Beperkende factoren kunnen lichamelijk zijn, maar ook kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, DCD, een stoornis in het autistisch spectrum en/of uiteenlopende gedragsproblemen kunnen moeite hebben om aansluiting bij een reguliere sportclub te vinden. 

Al deze kinderen kunnen bij Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade terecht voor een gerichte training in groepsverband van maximaal 5 á 6 kinderen. Samen met het kind en ouders wordt besproken wat de doelen zullen zijn. Indien gewenst kan er ook regelmatig contact zijn met de behandelend kinderarts of revalidatiearts. 

De afgesproken doelen zullen we regelmatig evalueren en bijstellen, zodat de motivatie groot blijft en bewegen steeds leuker wordt. De training duurt een uur, waarin allerlei beweegvormen aan bod komen. Plezier in bewegen staat hierbij voorop!  

BEHANDELINDICATIES
Het bewegen in een groep voor kinderen is bijvoorbeeld zinvol bij:

  • Lichamelijke klachten (reuma, hypermobiliteit, pijnklachten, onhandigheid, overgewicht, astma, cerebrale parese)
  • Verstandelijke beperking
  • ADHD
  • DCD
  • Een stoornis in het autistisch spectrum
  • Gedragsproblemen
     

Els Heerschap begeleidt de beweeggroepen voor kinderen.