Sensorische integratie therapie
(zintuiglijke prikkelverwerking)

Zonder dat we ons ervan bewust zijn, wordt ons lichaam de hele dag door onze zintuigen geïnformeerd. Door het verwerken van al deze zintuiglijke prikkels zijn we in staat om belangrijke en onbelangrijke zaken van elkaar te scheiden en adequate reacties te laten zien. Dit proces wordt sensorische informatieverwerking genoemd en is van grote invloed op uw alertheid en concentratie.

Stoornissen in de sensorische integratieverwerking kunnen leiden tot uiteenlopende problemen. Sensorische Integratie Therapie kan dan uitkomst bieden.

In een eerste gesprek bespreken we welke problemen er spelen. Door middel van het afnemen van de Sensory Profile-NL test wordt de zintuiglijke prikkelverwerking in kaart gebracht. Dit is een lijst die ingevuld wordt door ouders en indien noodzakelijk door de leerkracht. De scores zijn genormeerd naar leeftijd en geven een goed beeld van onder- en/of overregistratie op de verschillende zintuiggebieden. Vaak vindt ook een observatie op school plaats om te zien hoe het kind in de klas functioneert.

Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van een oefenprogramma om een geleidelijke gewenning aan prikkels op te bouwen en worden technieken aangereikt om overgevoeligheidsreacties te voorkomen of te dempen. Ook wordt uitleg gegeven aan bijvoorbeeld ouders en op school (leerkrachten/remedial teachers/intern begeleiders) om het (motorisch) gedrag beter te leren begrijpen en bij te kunnen sturen door middel van de aangereikte adviezen en technieken.

BEHANDELINDICATIES
Veel voorkomende uitingen van sensorische integratie stoornissen bij kinderen zijn:

  • Overgevoeligheid voor aanraking en/of geluid
  • Een heel onhandig kind
  • Een heel druk kind
  • Een heel passief, in zichzelf gekeerd kind
  • Moeite met maken van contact/vriendjes
  • Onderprestatie op school 

Bij Fysio Boelekade is Els Heerschap gespecialiseerd in Sensorische Integratie Therapie.

www.nssi.nl