Bekkenfysiotherapie bij kinderen

Het zindelijk worden van kinderen kan door vele oorzaken verstoord of problematisch zijn. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet.  

Bekkenfysiotherapie bij kinderen is zinvol bij: 

  • Urineverlies, natte broeken overdag
  • Zeer vaak moeten plassen
  • Bedplassen
  • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te ontlasten
  • Obstipatie
  • Ontlastingsverlies
  • Buikpijn
  • Pijn bij plassen
  • Pijn bij ontlasten
     

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Vaak zal er gevraagd worden een paar dagen een plas- en/of ontlastingsdagboekje bij te houden. Wanneer er een duidelijk beeld is van de klachten van het kind wordt een behandelplan opgesteld, in samenspraak met de ouder(s) en het kind.

Tijdens de behandeling leert het kind voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe het controle kan krijgen. Het kind krijgt tevens inzicht in het leren reageren op aandrangsignalen. Er wordt geleerd hoe en wanneer je het beste kunt gaan plassen en ontlasten. De behandeling zal op een speelse manier gegeven worden.

Ook bij bedplassen zal er samen met het kind gewerkt worden aan een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden (bijvoorbeeld met behulp van een plaswekker).

Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. Dit gaat altijd in overleg met de verwijzer en de ouder(s). Anneke de Vries- Bruijstens is bekkenfysiotherapeut bij Fysio Boelekade.