Kwaliteit

Fysio Boelekade biedt u kwalitatief goede zorg met:

  • BIG geregistreerde fysiotherapeuten
  • Inschrijving bij KNGF: KRF NL
  • Deelname aan de Klachtenregeling van het KNGF
  • Hanteren van een betrouwbaar Elektronisch Patiëntendossier (EPD): IntramedPLUS
  • Garantie van de privacy van de patiënt
  • Deelname aan een gedigitaliseerd klanttevredenheidsonderzoek: Qualizorg: CQ-index
  • HKZ Fysiotherapiepraktijken, versie 2016, certificaat voor kwaliteit van dienstverlening

De kwaliteitscyclus kunnen wij verbeteren met uw ervaringen met onze praktijk, daarom laten wij continu de klanttevredenheid meten (Qualizorg). Klik HIER om te bekijken hoe onze patiënten ons beoordelen.
  
Uw privacy wordt beschermd door uw dossier in een beveiligd computersysteem te beheren. Voor uw eventuele klacht heeft Fysio Boelekade een klachtenregeling getroffen en is de praktijk lid van de klachtencommissie van het KNGF. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. 

GEREGISTREERDE FYSIOTHERAPEUTEN
Alle fysiotherapeuten van Fysio Boelekade zijn BIG geregistreerd en ingeschreven bij het kwaliteitsregister: KRF NL en voor hun specialisaties in het desbetreffende deelregister.  

HET HKZ-KEURMERK: GARANTIE VOOR KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING
Fysio Boelekade is sinds 2011 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk en geeft aan dat onze praktijk voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria en een goed werkend kwaliteitssysteem heeft. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit en geeft aan dat Fysio Boelekade het werk zodanig georganiseerd heeft, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt. 

Klik voor Zorgkaart Nederland

Bekijk de waarderingen

Plaats een waardering

Patiëntenfederatie Nederland