Oncorevalidatie

Tegenwoordig  is een aantal oncologische aandoeningen goed te behandelen.

Ten gevolge van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals hormoontherapie en het feit dat de patiënt gedurende een langere periode inactief is, kunnen de conditie en het algemeen welbevinden van de patiënt enorm afnemen.

Na een oncologische behandeling zijn blijvende vermoeidheid en verlies van conditie veel voorkomende klachten. Ook de emotionele en fysieke verwerking hebben een grote impact op het algemeen welzijn van de patiënt. Met revalidatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk kunnen deze klachten worden aangepakt.

De oncorevalidatie is gericht op volwassenen die in opzet curatief behandeld zijn voor een oncologische aandoening. Zij hebben de primaire fase van de behandeling afgerond en zijn bezig met herstel. Bij de oncorevalidatie wordt, waar mogelijk tot het niveau van de beweegnormen, gestreefd naar het ontwikkelen en het in stand houden van een actieve levensstijl en het verhogen van het niveau van fysieke activiteit, functioneren en de kwaliteit van leven. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het inspanningsvermogen en de spierkracht, mochten dit beperkende factoren zijn voor het opbouwen en/of onderhouden van een actieve levensstijl.

Met revalidatie, onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, kunnen vermoeidheid, sterke afname van spierkracht en conditie worden aangepakt. Iedere patiënt heeft een individuele aanpak nodig, waarbij een programma op maat moet worden uitgewerkt. In onze praktijk zijn verschillende fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologische revalidatie. Ook werken wij samen met Stichting Tegenkracht.

Er vindt eerst een intake plaats, waarbij  in samenspraak de trainingsdoelen worden vastgesteld. Vervolgens wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld. Doorgaans vinden de trainingen 2x per week plaats in de oefenruimte van onze praktijk.

Bij behandeling voor kanker kan verstoring optreden in de vorm van destructie van het lymfatisch weefsel t.g.v. chirurgisch verwijderen van lymfeklieren, verkleving van littekens of schade door radiotherapie. Er kan lymfoedeem optreden. Lymfoedeem kan ontstaan in de armen, in de benen, op de thorax, in het hoofd-hals gebied, in de buik en/of in de genitaal gebied. Onze collega Anneke heeft jaren ervaring met de behandeling van mensen met lymfoedeem. U kunt bij haar altijd een consult aanvragen. Zij is gespecialiseerd oedeemfysiotherapeut. 

Naast Anneke is Jasper Marck uw aanspreekpunt in de trainingszaal.

www.nvfl.nl 
www.lymfoedeem.nl  
www.tegenkracht.nl