PSF afb1
PSF Collinde

Psychosomatische fysiotherapie

Wat is psychosomatische fysiotherapie

Ieder mens heeft weleens lichamelijke klachten. Als deze lichamelijke klachten niet vanzelf overgaan en artsen geen duidelijke (medische) oorzaak kunnen vinden, spreken we van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Bij deze klachten spelen lichamelijke, mentale, emotionele en sociale factoren een rol. De psychosomatiek houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het brein (psycho) en het lichaam (somatiek). Naast de lichamelijke klachten worden ook de psychologische en sociale aspecten betrokken bij de behandeling. Veelal zijn het klachten die met stress en spanning te maken hebben of zijn er onbegrepen lichamelijke klachten. De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting wordt niet altijd makkelijk (h)erkend. De psychosomatisch fysiotherapeut zal begeleiden in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Psychosomatische klachten

 • Vermoeidheid
 • Aanhoudende lichamelijke klachten
 • Duizeligheid
 • Hyperventilatieklachten of disfunctionele ademhaling
 • Angst of piekergedachten
 • Stress gerelateerde klachten
 • Slaapproblematiek
 • Benauwdheid
 • Onbegrepen pijnklachten
 • Burnout gerelateerde klachten
 • Hoofdpijn
 • Stemmingsstoornissen

Behandeling bij psychosomatisch therapeut

De therapie kan zich richten op de volgende doelen:

 • Inzicht verkrijgen in oorzaak en gevolg van klachten.
 • Veranderen van factoren die de klacht in stand houden.
 • Toepassen/aanleren van ontspanning.
 • Verbeteren van ademhaling of adempatroon middels lichaamsbewustwording.
 • Verhogen van de algehele belastbaarheid.
 • Aanvoelen en leren handelen naar lichamelijke en psychische grenzen.
 • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Meer vertrouwen in eigen lichaam en vergroten van zelfregie.

De behandelmethodes die hiervoor worden ingezet:

 • Psycho-educatie
 • Adem- en ontspanningstechnieken
 • Acceptance & Commitment therapy (ACT)
 • Graded Activity (gedoseerde kracht en conditietraining)
 • Stressmanagement
 • Lichaamsbewustwordingsoefeningen
 • Begeleidende gesprekken ter ondersteuning
 • Mindfulness

Collinde Hofman-Hak is Psychosomatisch fysiotherapeut en werkt nauw samen met artsen, psychologen, ergotherapeuten en andere medische specialisten.