Prothese/orthese training

Optimaal gebruik maken van uw prothese/orthese
Als gevolg van neurologische of orthopedische gezondheidsproblemen kunnen beperkingen ontstaan, die zich niet uitsluitend laten beïnvloeden door oefentherapie. Verstrekking van een adequaat hulpmiddel in de vorm van een prothese of orthese kan bijdragen aan de kwaliteit van het bewegend functioneren. Voorbeelden zijn: een Enkel Voet Orthese (EVO) bij uitval van de voetheffers, of verstrekking van een beenprothese na amputatie.

Advisering en training met deze hulpmiddelen vraagt specifieke kennis en vaardigheden, als aanvulling op functionele looptraining.

Onze therapeuten beschikken over de volgende vaardigheden:

  • Inzicht in biomechanica van de verschillende onderdelen van het hulpmiddel
  • Mogelijkheden van de patiënt en het hulpmiddel kunnen inschatten om concrete trainingsdoelen en een behandelplan te kunnen formuleren
  • Pasvorm en de uitlijning van het hulpmiddel kunnen beoordelen
  • Factoren onderkennen die belangrijk zijn in het maken van de
  • juiste keuze van prothese of orthese.
     

Wij streven naar een goede samenwerking tussen cliënt, therapeut, verwijzer en orthopedisch instrumentmaker om te komen tot een optimaal eindresultaat.

Behandeldoelen
Advisering en begeleiding in opbouw van gebruik van hulpmiddel, opstellen trainingsschema
Streven naar zelfstandigheid in hanteren van hulpmiddel
Scheppen van de juiste voorwaarden voor gebruik van hulpmiddel

Deskundigen op het gebied van prothese/orthese training zijn Richard van Rhijn en Sytze de Vries.