Geriatriefysiotherapie

Fysiotherapie bij ouderen en chronisch zieken
Nederland vergrijst. Ouderen vormen een steeds grotere groep binnen onze samenleving. Veroudering is een natuurlijk proces. Met de jaren gaat bijvoorbeeld de conditie langzaam achteruit, neemt spierkracht af en neemt stijfheid toe. Het tempo van veroudering wordt door vele factoren beïnvloed. Aanwezigheid van aandoeningen of ziekten, weinig bewegen, of geestelijke achteruitgang zijn hier voorbeelden van. Veroudering kan leiden tot verhoogde kwetsbaarheid van een persoon. Men wordt sneller afhankelijk van anderen en dreigt zijn/haar zelfstandigheid te verliezen.

Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade is gespecialiseerd in de fysiotherapeutische zorg bij (kwetsbare) ouderen. Ook zijn wij specialisten in het behandelen en begeleiden van ouderen met chronische aandoeningen/ziekten. Wij streven naar behoud van uw zelfstandigheid en het behalen van uw persoonlijke doelen. Het is van groot belang om achteruitgang in uw functioneren tijdig bespreekbaar te maken bij uw fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut kan helpen om uw functioneren weer te optimaliseren en verdere achteruitgang te beperken.

Behandelindicaties
Geriatriefysiotherapie is zinvol bij:

  • Ouderen met chronische aandoeningen/ziekten
  • Behoud van zelfstandigheid
  • Beperken achteruitgang
  • Valpreventie

Neurorevalidatie
Richard van Rhijn is geriatriefysiotherapeut. Vanuit zijn specialisatie is hij onder andere aangesloten bij het ArtroseNet Midden- Holland, en het Eerstelijns CVA netwerk voor Fysio-/ en oefentherapeuten. Daarnaast werkt hij nauw samen met de teams van Buurtzorg Gouda Zuid en Gouda West.

www.nvfgnet.nl 
www.artrosenetmiddenholland.nl