Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig om naar een (gespecialiseerd) fysiotherapeut te gaan. Heeft u klachten van uw bewegingsapparaat dan kunt u meteen een afspraak maken. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u wel een verwijzing nodig heeft van specialist of huisarts. Dit is nodig:

  • Bij een behandeling in verband met urineverlies welke wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Bij klachten die op de 'chronische lijst van aandoeningen' staan.
  • Bij een behandeling aan huis.
  • Wanneer uw de diagnose kanker in uw medische voorgeschiedenis heeft.


SCREENING
Tijdens een vraaggesprek inventariseert de fysiotherapeut of uw klachten een indicatie zijn voor fysiotherapeutische behandeling. Daarnaast worden er een aantal vragen gesteld, die nodig zijn om te beoordelen of wij u zonder verwijzing in behandeling kunnen nemen.

Mocht uit de screening blijken dat uw klachten geschikt zijn voor een behandeling door middel van één van onze specialisaties, dan brengen wij uw huisarts hiervan op de hoogte middels een brief. Uw huisarts blijft immers de centrale persoon in het coördineren van uw zorg. Het voordeel voor u is dat we meteen aan de slag kunnen, want hoe sneller u behandeld wordt, des te sneller u herstelt.
 
EERSTE CONSULT/SCREENING
Wij streven ernaar om u binnen 1 week de screening te geven, gevolgd door het fysiotherapeutische onderzoek indien uw klachten een indicatie zijn om verder te gaan.
 
DE REGISTERFYSIOTHERAPEUT, EEN ZEKER GEVOEL
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continue de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen.

Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.